BlackBerry 9720 - Rechten voor een toepassing van derden instellen

background image

Rechten voor een toepassing van derden instellen

Opmerking: Het wijzigen van rechten voor toepassingen van derden kan de werking van toepassingen op uw BlackBerry-
toestel sterk beïnvloeden. Voor meer informatie over de invloed die het wijzigen van deze rechten kan hebben op de
werking van de toepassingen op uw smartphone, kunt u contact opnemen met uw beheerder of serviceprovider.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.
• U kunt de rechten voor een specifieke toepassing van derden instellen door de toepassing te markeren. Druk op

de toets

> Toestemmingen bewerken.

• U kunt de rechten voor alle toepassingen van derden instellen door op de toets

>

Standaardtoestemmingen bewerken.

3.

Selecteer Verbindingen, Interacties of Gebruikersgegevens en druk op de toets

> Uitvouwen.

4.

Wijzig de toestemmingsvelden.

5.

Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

376

background image

Verwante informatie

Toestemmingen voor interactie met toepassingen van derden,

408

Toestemmingen tot gegevens voor toepassingen van derden,

409