BlackBerry 9720 - Een certificaatserver toevoegen of verwijderen

background image

Een certificaatserver toevoegen of verwijderen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.

• Om een nieuwe certificaatserver toe te voegen, drukt u op de toets

> Nieuwe Server. Voeg de informatie

over de verbinding voor de certificaatserver toe. Druk op de toets

> Opslaan.

• Als u een certificaatserver wilt verwijderen, markeert u de certificaatserver. Druk op de toets

>

Verwijderen.