BlackBerry 9720 - Een op uw smartphone opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren

background image

Een op uw smartphone opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.

2.

Zoek een certificaat of PGP-sleutel en klik erop.

3.

Selecteer het certificaat of de PGP-sleutel.

4.

Druk op de toets

> Certificaat importeren of PGP-sleutel importeren.

• Markeer het certificaat of de PGP-sleutel om het certificaat of de PGP-sleutel weer te geven. Druk op de toets

> Certificaat weergeven of PGP-sleutel weergeven.

• Markeer het certificaat of de PGP-sleutel om het certificaat of de PGP-sleutel te vertrouwen. Druk op de toets

> Certificaat vertrouwen of PGP-sleutel vertrouwen.