BlackBerry 9720 - De intrekkingsstatus van een certificaat, certificaatketen PGP-sleutel controleren

background image

De intrekkingsstatus van een certificaat, certificaatketen PGP-sleutel

controleren

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.

3.

Markeer een certificaat of PGP-sleutel.

4.

Druk op de toets

> Status ophalen of Ketenstatus ophalen.