BlackBerry 9720 - Wijzigen hoe vaak het profiel van een certificeringsinstantie de certificaatstatus controleert

background image

Wijzigen hoe vaak het profiel van een certificeringsinstantie de

certificaatstatus controleert

Afhankelijk van uw organisatie kunt u mogelijk wijzigen hoe vaak een profiel van een certificeringsinstantie de status van
het certificaat controleert. Als het certificaat binnenkort verloopt, kunt u zich opnieuw aanmelden bij het profiel van de
certificeringsinstantie om een bijgewerkt certificaat te ontvangen.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

396

background image

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Aanmelden van certificaat.

3.

Wijzig het veld Interval voor intrekkingscontrole van certificaat.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.