BlackBerry 9720 - Wijzigingen aanbrengen wanneer uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert uit het tijdelijke smartphonegeheugen

background image

• Als u wilt voorkomen dat uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert wanneer uw smartphone gedurende

een bepaalde tijdsperiode inactief is gebleven, schakelt u het selectievakje Opschonen indien inactief uit.

• Wijzig het veld Time-out bij inactief om in te stellen hoe lang uw smartphone dient te wachten met het

verwijderen van vertrouwelijke gegevens nadat u uw smartphone voor het laatst hebt gebruikt.

3.

Druk op de toets

> Opslaan.