BlackBerry 9720 - Uw smartphone vergrendelen wanneer u uw smartcard uit de smartcardlezer verwijdert

background image

Uw smartphone vergrendelen wanneer u uw smartcard uit de

smartcardlezer verwijdert

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Beveiliging > Wachtwoord.

3.

Stel het veld Gebruikersverificatie indien nodig in op Smartcard.

4.

Schakel het selectievakje Vergrendelen bij verwijdering van kaart in.

5.

Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Ik kan mijn smartphone niet ontgrendelen met de smartcard,

412

Gebruikershandleiding

Beveiliging

402