BlackBerry 9720 - Een limiet voor wachtwoordpogingen in Wachtwoordbeheer instellen

background image

Een limiet voor wachtwoordpogingen in Wachtwoordbeheer instellen

1.

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.

2.

Druk op de toets

> Opties.

3.

Wijzig het veld Wachtwoordpogingen.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

383

background image

4.

Druk op de toets

> Opslaan.