BlackBerry 9720 - Bluetooth-technologie in- of uitschakelen

background image

Bluetooth-technologie in- of uitschakelen

Als u een actie via Bluetooth wilt uitvoeren, wordt u mogelijk gevraagd Bluetooth in te schakelen. In sommige situaties,
bijvoorbeeld als u NFC-technologie gebruikt, schakelt uw BlackBerry-smartphone automatisch Bluetooth in.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.
• U kunt Bluetooth inschakelen door het selectievakje Bluetooth in te schakelen.
• U kunt Bluetooth uitschakelen door het selectievakje Bluetooth uit te schakelen.