BlackBerry 9720 - Verbinding maken of verbreken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

background image

Verbinding maken of verbreken met een gekoppeld

Bluetooth-apparaat

Voor u begint: Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de Bluetooth-technologie zijn ingeschakeld en moet uw BlackBerry-
smartphone zijn gekoppeld aan het Bluetooth-apparaat.
Uw BlackBerry-smartphone kan proberen automatisch verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat wanneer
Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten binnen elkaars bereik zijn. Uw BlackBerry-smartphone blijft normaal gezien
verbonden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat, zoals een carkit of een headset, totdat u de apparaten loskoppelt.

1.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2.

Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.

3.

Markeer een Bluetooth-apparaat.

• Om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat, drukt u op de toets

> Verbinding maken. Controleer

indien nodig of hetzelfde nummer wordt weergegeven in de dialoogvensters voor beide apparaten.

• Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, markeert u het apparaat. Druk op de

toets

> Verbinding verbreken.

Verwante informatie

Bluetooth-technologie in- of uitschakelen,

335

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat,