BlackBerry 9720 - Een contactpersoon wijzigen of verwijderen

background image

Een contactpersoon wijzigen of verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruikershandleiding

Contactpersonen

228

background image

• Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen om een contactpersoon te wijzigen. Markeer een

contactpersoon. Druk op de toets

> Bewerken.Wijzig de gegevens van de contactpersoon. Druk op de toets

> Opslaan.

• Als u een contactpersoon wilt wijzigen met informatie die op uw BlackBerry-smartphone staat, zoals informatie in een e-

mailbericht of een agenda-item, markeert u de informatie die u wilt toevoegen aan een contactpersoon. Druk op de

toets

> Contactpersoon toevoegen > Toevoegen aan contactpersoon. Klik op een contactpersoon. Voeg zo

nodig contactgegevens toe. Druk op de toets

> Opslaan.

• Als u een contactpersoon uit uw contactpersonenlijst wilt verwijderen, klikt u in het beginscherm op het pictogram

Contactpersonen. Markeer een contactpersoon. Druk op de toets

> Verwijderen.