BlackBerry 9720 - Informatie over meerdere contactpersonenlijsten

background image

Informatie over meerdere contactpersonenlijsten

Als uw BlackBerry-smartphone aan meerdere e-mailaccounts is gekoppeld, bevat uw smartphone mogelijk

contactpersonen van elk e-mailaccount. Als uw smartphone bijvoorbeeld is gekoppeld aan een zakelijk e-mailaccount en

een persoonlijk e-mailaccount, kunt u uw zakelijke contactpersonenlijst en uw persoonlijke contactpersonenlijst op uw

smartphone bekijken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.