BlackBerry 9720 - Over de modus Mobile Hotspot

background image

Over de modus Mobile Hotspot

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
U kunt de Wi-Fi-technologie op uw BlackBerry-smartphone op twee manieren gebruiken: via de Wi-Fi-modus of de modus

Mobile Hotspot.
Wanneer u de Wi-Fi-modus inschakelt, kunt u uw smartphone met een Wi-Fi-netwerk verbinden om een internetverbinding

te maken. U kunt alleen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, zoals uw thuis- of kantoornetwerk, als u in de Wi-Fi-

modus bent.
Als u de modus Mobile Hotspot inschakelt, kunt u uw smartphone als mobiele hotspot gebruiken zodat andere Wi-Fi-

apparaten de mobiele netwerkverbinding op uw smartphone kunnen gebruiken. Als u op reis bent, kunt u bijvoorbeeld uw

smartphone met uw laptop verbinden en de modus Mobile Hotspot van uw smartphone gebruiken om op uw laptop een

internetverbinding tot stand te brengen.
Als uw smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk en u een oproep plaatst of ontvangt, staakt uw smartphone uw

Mobile Hotspot-sessie totdat uw oproep is beëindigd. Uw Mobile Hotspot-sessie wordt hervat wanneer uw oproep wordt

beëindigd. Als de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld, kunt u mogelijk geen berichten vanaf uw smartphone verzenden.

De berichten die u verzendt terwijl uw smartphone zich in de modus Mobile Hotspot bevindt, worden verzonden zodra u de

modus Mobile Hotspot uitschakelt.
Voordat u de modus Mobile Hotspot inschakelt op uw smartphone, dient u eerst de meest recente veiligheids- en

productinformatie te lezen op

www.blackberry.com/docs/smartphones

.