BlackBerry 9720 - De lettertype-instellingen voor kaarten wijzigen

background image

De lettertype-instellingen voor kaarten wijzigen

Als u de lettertype-instellingen voor kaarten wijzigt, worden de lettertype-instellingen voor alle andere toepassingen niet
gewijzigd.

1.

Druk op een kaart op de toets

> Opties.

2.

Klik op Algemene kaartservices instellen.

3.

Voer een van de volgende acties uit:
• Wijzig het veld Standaard lettertypefamilie.
• Wijzig het veld Minimumlettergrootte.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.