BlackBerry 9720 - Opties voor alarmmeldingen wijzigen

background image

Opties voor alarmmeldingen wijzigen

1.

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.

Gebruikershandleiding

Klok

243

background image

2.

Druk op de toets

> Opties.

3.

Wijzig in het gedeelte Alarm de velden Alarmtoon, Volume, Sluimertijd en Trilsignaal.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.