BlackBerry 9720 - Afbeeldingen op datum of map rangschikken

background image

Afbeeldingen op datum of map rangschikken

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Afbeeldingen.

2.

Druk op de toets

> Weergeven op datum of Weergeven op map.