BlackBerry 9720 - USB-massaopslagmodus in- of uitschakelen.

background image

USB-massaopslagmodus in- of uitschakelen.

Als uw BlackBerry-smartphone met een USB-kabel is aangesloten op uw computer maar niet wordt weergegeven als een
station op uw computer, moet u mogelijk de USB-massaopslagmodus inschakelen.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Toestel > Opslag.

3.

Druk op de toets

> USB-massaopslag inschakelen.

4.

Voer indien nodig het wachtwoord voor uw smartphone in.

Uw smartphone wordt als een station weergegeven op uw computer.

Om de USB-massaopslagmodus uit te schakelen, drukt u op de toets

> Verbinding verbreken.

Gebruikershandleiding

Opslagruimte en mediakaarten

361

background image

Een back-up maken van smartphonegegevens op een

mediakaart

Voor u begint: Om deze taak uit te voeren, dient er een mediakaart in uw BlackBerry-smartphone te zijn geplaatst.
Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount
gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
WAARSCHUWING: Als u deze taak uitvoert, worden de bestaande gegevens op uw mediakaart verwijderd en vervangen
door uw nieuwe back-upgegevens.

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Configuratie.

2.

Klik in de sectie Configuratie op Ander toestel > Via een mediakaart > Gegevens opslaan.
• Als u een back-up van uw smartphonegegevens inclusief e-mailberichten wilt maken, schakelt u het selectievakje

E-mailberichten opslaan in.

• Als u een back-up van uw smartphonegegevens behalve e-mailberichten wilt maken, schakelt u het selectievakje

E-mailberichten opslaan uit.

3.

Klik op Doorgaan.

4.

Voer in het veld Wachtwoord een wachtwoord in als u een wachtwoord voor uw gegevens wilt instellen.

5.

Voer in het veld Bevestigen het wachtwoord opnieuw in.

6.

Klik op Opslaan.

Verwante informatie

Smartphonegegevens van uw mediakaart herstellen,

362

Smartphonegegevens van uw mediakaart herstellen

Als u een back-up van uw BlackBerry-smartphonegegevens op uw mediakaart hebt gemaakt, kunt u de gegevens naar uw
smartphone herstellen.

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Configuratie.

2.

Klik in de sectie Installatie op Ander toestel > Via een mediakaart > Gegevens overbrengen > Doorgaan.

3.

Voer in het veld Wachtwoord het wachtwoord in dat u hebt ingesteld toen u een back-up van uw

smartphonegegevens hebt gemaakt.

4.

Klik op Invoeren.

Verwante informatie