BlackBerry 9720 - Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen

background image

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking

inschakelen

U kunt de LED-indicator instellen om u te melden wanneer uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een draadloos
netwerk.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Weergave > Schermweergave.

3.

Schakel het selectievakje LED-indicator bereik in.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Schermweergave

275

background image

Als uw -smartphone is verbonden met het draadloze netwerk, knippert de LED groen.
Schakel het selectievakje LED-indicator bereik uit als u de melding voor draadloze dekking wilt uitschakelen.