BlackBerry 9720 - Beschrijvingen van knipperende LEDs

background image

Beschrijvingen van knipperende LEDs

De LED boven op uw BlackBerry-smartphone knippert in verschillende kleuren om de beschreven statussen aan te geven.

Gebruikershandleiding

Snelle help

17

background image

Kleur van
knipperende LED

Beschrijving

Groen

Geeft aan dat u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U kunt deze melding
inschakelen of uitschakelen.

Blauw

Geeft aan dat uw smartphone is verbonden met een Bluetooth-apparaat. U kunt deze melding
inschakelen of uitschakelen.

Rood

Geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. De LED knippert ook wanneer uw smartphone
toegang krijgt tot gegevens op een smartcard. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen. U
kunt ook de LED-kleur voor beltonen, berichtmeldingen, gebeurtenisherinneringen en andere
toepassingsmeldingen wijzigen met de profielen voor geluid en waarschuwingen.

Amber

Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen. U kunt deze melding niet
inschakelen of uitschakelen. De geelbruine LED knippert wanneer uw smartphone is uitgeschakeld
en wordt opgeladen. Deze indicator brandt ononderbroken groen wanneer de batterij helemaal is
opgeladen.

Verwante informatie

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen,

275

De melding voor een Bluetooth-verbinding in- of uitschakelen,

343