BlackBerry 9720 - Een toepassingspictogram weergeven, verbergen of zoeken

background image

Een toepassingspictogram weergeven, verbergen of zoeken

Afhankelijk van uw thema kunt u bepaalde toepassingspictogrammen mogelijk niet verbergen. U kunt ook optionele
BlackBerry Device Software-updates verbergen.

Ga in het beginscherm of in een map als volgt te werk:
• Als u alle toepassingspictogrammen wilt weergeven, klikt u in de navigatiebalk op Alles.
• Om een toepassingspictogram te verbergen, markeert u het pictogram. Druk op de toets

> Pictogram

verbergen. Als het pictogram in andere panelen wordt weergegeven, kunt u het pictogram in alle panelen verbergen, of

alleen in het huidige paneel.

• Om alle verborgen toepassingspictogrammen weer te geven, drukt u op de toets

> Alle pictogrammen

weergeven.

• Om een verborgen toepassingspictogram opnieuw weer te geven, markeert u het pictogram. Druk op de toets

>

Pictogram zichtbaar maken.

• Om het pictogram

te verbergen, klikt u op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Software-updates. Markeer

een softwareversie. Druk op de toets

> Verbergen.

• Om alle verborgen BlackBerry Device Software-updates te tonen, klik op het pictogram Opties. Klik op Toestel >

Software-updates. Druk op de toets

> Alles weergeven.

Verwante informatie

Mijn weergaveopties zijn veranderd,

278