BlackBerry 9720 - Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat

background image

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-

apparaat

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry-smartphone compatibel is met het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de documentatie bij

het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

• Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat als u de wachtwoordsleutel voor uw Bluetooth-apparaat niet

meer weet.

• Maak uw smartphone voor korte tijd zichtbaar om te controleren of het Bluetooth-apparaat uw smartphone kan

detecteren. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram
Verbindingen beheren.Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen. Stel het veld Zichtbaar in op 2
minuten.

• Als het Bluetooth-apparaat een batterij gebruikt, sluit het dan aan op een voedingsbron. Afhankelijk van het toestel kan

dit mogelijk niet worden gekoppeld als het batterijvermogen te laag is.

• Schakel codering voor Bluetooth-verbindingen tussen uw smartphone en het Bluetooth-apparaat uit. Klik in het

beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.Klik
op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen. Markeer een Bluetooth-apparaat. Druk op de toets

>

Apparaateigenschappen. Schakel het selectievakje Codering uit. Druk op de toets

> Opslaan.

• Als de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld, controleer dan of het toestel probeert verbinding te maken met een

Bluetooth-toestel via een van de netwerkprofielen Handsfree, Headset, Seriële poort of Inbelnetwerk.

Gebruikershandleiding

Snelle help

47