BlackBerry 9720 - Informatie over back-ups maken van smartphonegegevens en deze weer terugzetten

background image

smartphonegegevens en deze weer terugzetten

Als u de BlackBerry Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op

uw BlackBerry-smartphone, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en

browserbladwijzers, reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help

van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.
Als u niets op uw mediakaart hebt opgeslagen, kunt u een back-up maken van het merendeel van uw smartphonegegevens

en deze herstellen met behulp van uw mediakaart.
Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens

op uw smartphone mogelijk via het draadloze netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het

draadloze netwerk te herstellen, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met

de beheerder.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name

voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens

herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene

omstandigheden.

Gebruikershandleiding

Taken en memo's

250