BlackBerry 9720 - Tips: indicatoren gebruiken

background image

Tips: indicatoren gebruiken

Indicatoren geven aan dat er nieuwe of bijgewerkte items zijn, zoals een nieuw bericht, een nieuw voicemailbericht of een
nieuwe feed, of ze geven u informatie over de status van een item, zoals de batterij of de netwerkverbinding. Indicatoren
worden vaak weergegeven op de pictogrammen van toepassingen, nieuwe inhoud in toepassingen, en boven aan het
beginscherm.
Ga naar

www.blackberry.com/docs/smartphones

voor een volledig overzicht van indicatoren. Klik op uw smartphonemodel

en vervolgens op het Pictogrammenoverzicht.

De indicator voor een nieuw item

verwijderen.

Open elk item met deze indicator. Als u de indicator
bijvoorbeeld wilt verwijderen van het pictogram Berichten,
klikt u op het pictogram.

Verwijder de indicator voor ongeopende berichten

.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de
toepassing Berichten:

• Open alle berichten door erop te klikken. Als u niet alle

ongelezen berichten kunt vinden in het Postvak IN, zoek
dan in uw berichtenmappen.

Gebruikershandleiding

Tips en snelkoppelingen

55

background image

• Markeer een bericht als gelezen. Markeer een bericht.

Druk op de toets

> Markeren als gelezen.

• Markeer alle berichten vóór een bepaalde datum als

gelezen. Markeer een datumveld. Druk op de toets

> Eerder gelezen markeren.

Een indicator herkennen.

• U kunt een indicator mogelijk herkennen aan het

pictogram van de toepassing waarop de indicator
betrekking heeft. Klik in het beginscherm of in een map
op het pictogram Opties om een volledige lijst van de
toepassingen op uw BlackBerry-smartphone en de
bijbehorende pictogrammen weer te geven. Klik op
Toestel > Toepassingsbeheer.