BlackBerry 9720 - Een toepassing verwijderen

background image

Een toepassing verwijderen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, staat uw organisatie mogelijk niet toe dat u
bepaalde toepassingen verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

1.

Markeer een toepassingspictogram in het beginscherm of in een map.

2.

Druk op de toets

> Verwijderen.