BlackBerry 9720 - De gevoeligheid van het aanraakscherm instellen

background image

De gevoeligheid van het aanraakscherm instellen

U kunt instellen hoe gevoelig het scherm is voor uw aanraking.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Typen en taal > Gevoeligheid aanraakscherm.
• Als u wilt dat het scherm sneller reageert wanneer u het aanraakt, wijzig dan het veld Dubbel aanraakinterval

naar een lagere instelling.

• Als u wilt dat het scherm sneller reageert wanneer u het blijft aanraken, bijvoorbeeld wanneer u het scherm blijft

aanraken om een pop-upmenu te openen, wijzigt u het veld Wachttijd naar een hogere snelheid.

3.

Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Typen

263