BlackBerry 9720 - Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

background image

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

Afhankelijk van uw abonnement kunt u gegevensservices (e-mailberichten, PIN-berichten, tekstberichten met bijlagen en
browserservice) op uw BlackBerry-smartphone mogelijk uitschakelen, zodat alleen de telefoon en eenvoudige
tekstberichten beschikbaar zijn. U kunt ook instellen dat uw smartphone gegevensservices tijdens het roamen uitschakelt.
Dit voorkomt mogelijk dat er extra roamingkosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.

1.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2.

Klik op Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Wijzig het veld Gegevensservices als u gegevensservices wilt in- of uitschakelen.
• Wijzig het veld Tijdens roamen als u gegevensservices tijdens roaming wilt in- of uitschakelen.
• Als u tijdens roaming wilt worden gevraagd of de gegevensservice moet worden in- of uitgeschakeld, verandert u

het veld Tijdens roamen in Vragen.

4.

Druk op de toets

> Sluiten.

Verwante informatie

Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk,

314

Gegevensservice niet beschikbaar,

315