BlackBerry 9720 - Tips: de levensduur van de batterij verlengen

background image

Tips: de levensduur van de batterij verlengen

Sluit apps wanneer u ze niet meer gebruikt.

Druk in een app op de toets

en klik op Sluiten of

Afsluiten.

Schakel de energiebesparingsmodus in.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram
Opties. Klik op Toestel > Energiebesparingsmodus.
Schakel het selectievakje Energiebesparingsmodus
inschakelen wanneer de batterij bijna leeg is in.

Schakel netwerkverbindingen uit als u die niet gebruikt.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het
gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram
Verbindingen beheren.Klik op een netwerkverbinding om
het selectievakje te wissen.

Als uw BlackBerry-smartphone Wi-Fi ondersteunt, gebruik
dan Wi-Fi wanneer u in een gebied met lagere draadloze
dekking bent.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het
gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram
Verbindingen beheren.Schakel het selectievakje Wi-Fi in.

Uw smartphone op automatisch in- en uitschakelen
instellen.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram
Opties. Klik op Toestel > Automatisch aan/uit.

Browsertabbladen sluiten die u niet gebruikt.

Druk in de browser op de toets

> Tabbladen.

Markeer een tabblad en klik op het pictogram .

Schakel services op locatiebasis uit wanneer u deze niet
gebruikt.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram
Opties. Klik op Toestel > Locatie-instellingen. Schakel
opties uit die u niet gebruikt.

Stel in dat de achtergrondverlichting gedurende een kortere
periode aan blijft en stel de helderheid lager in.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram
Opties. Klik op Weergave > Schermweergave.

Kies voor geluidsmeldingen of LED-meldingen in plaats van
trilsignalen, stel het volume van geluidsmeldingen lager in of
kies een kortere beltoon.

Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en
waarschuwingsprofielen.Klik op Geluiden en
waarschuwingen wijzigen.

Verwijder de vorige tekst uit een antwoordbericht.

Wanneer u een bericht beantwoordt, drukt u op de toets

> Originele tekst verwijderen.

Gebruikershandleiding

Vermogen en batterij

357

background image

Wijzigen hoe vaak podcast of sociale feeds-toepassingen
inhoud vernieuwen.

Uw podcast en sociale feeds-toepassingen vernieuwen
regelmatig inhoud. In een aantal van deze toepassingen
kunt u het aantal keer dat de inhoud wordt vernieuwd,
verminderen. Zie de Help in de toepassing voor meer
informatie.

Schakel de flitser uit indien uw smartphone een
cameraflitser heeft.

Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.Klik op
het flitserpictogram onder in het scherm tot de indicator
voor de uitgeschakelde flitser verschijnt.

Houd de batterijaansluitingen schoon.

Gebruik om de paar maanden een katoenen of droge doek
om de metalen contactpunten op de batterij en de
smartphone schoon te maken.

Controleer of er toepassingsupdates zijn voor het toestel.

Klik op het pictogram Opties > Toestel > Software-
updates.