BlackBerry 9720 - Przekazywanie dalej zaproszenia na spotkanie

background image

Przekazywanie dalej zaproszenia na spotkanie

Przed rozpoczęciem: Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry
Internet Service lub serwera BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.
Jeśli opcja przekazania dalej zaproszenia na spotkanie nie jest dostępna, zamiast niej można skorzystać z opcji
delegowania zaproszenia.

Na ekranie spotkania lub zaproszenia na spotkanie naciśnij klawisz

> Prześlij.

Notatka: Jeśli zaproszenie na spotkanie zostało przekazane dalej w imieniu organizatora, to wyłącznie on otrzyma
odpowiedź od odbiorcy.