BlackBerry 9720 - Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza

background image

Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

• Aby zmienić widok domyślny, zmień ustawienie w polu Widok początkowy.
• Aby zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia dni, zmień ustawienia w polach Początek dnia i Koniec dnia.
• Aby zmienić dzień tygodnia wyświetlany jako pierwszy w widoku Tydzień, zmień ustawienie w polu Pierwszy dzień

tygodnia.

• Aby ukryć wolne terminy w widoku Harmonogramu, usuń zaznaczenie w polu Pokaż wolne terminy w widoku

Harmonogramu.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.