BlackBerry 9720 - Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM

background image

Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

3.

Zaznacz kontakt.

• Aby zmienić kontakt na karcie SIM, naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień dane kontaktu. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć kontakt z karty SIM, naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

226

background image

• Aby usunąć wszystkie kontakty z karty SIM, naciśnij klawisz

> Usuń wszystkie.