BlackBerry 9720 - Wyświetlanie szczegółów promocji

background image

Wyświetlanie szczegółów promocji

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż okazje.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić lokalizację promocji, wybierz opcję Mapa.
• Aby wyświetlić wskazówki dojazdu do lokalizacji promocji, wybierz Trasa, potwierdź lokalizację w polach Początek

i Koniec i wybierz opcję Szukaj.

• Aby wyświetlić powiązane strony internetowe, wybierz Internet.
• Aby zadzwonić do firmy, wybierz Połącz.