BlackBerry 9720 - Zrobienie zdjęcia

background image

Zrobienie zdjęcia

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Jeżeli włączony jest zoom cyfrowy, na trackpadzie przesuń palec w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

3.

Naciśnij prawy klawisz szybkiej obsługi.

Zdjęcie zostanie zapisane w folderze Zdjęcia z aparatu w aplikacji Obrazy. Aby otworzyć zdjęcie, kliknij jego podgląd
widoczny u dołu ekranu.

Powiązane informacje

Wyłączanie cyfrowego zoomu w aparacie,

173