BlackBerry 9720 - Obracanie lub przybliżanie i oddalanie widoku slajdu

background image

Obracanie lub przybliżanie i oddalanie widoku slajdu

Podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu naciśnij klawisz

.

• Aby obrócić slajd, kliknij Obróć.
• Aby przybliżyć lub oddalić widok slajdu, kliknij Powiększ lub Zmniejsz.
• Aby przywrócić pierwotny rozmiar slajdu, naciśnij klawisz

> Dopasuj do ekranu.