BlackBerry 9720 - Zmiana języka poleceń głosowych

background image

Zmiana języka poleceń głosowych

Zmiana języka poleceń głosowych powoduje zmianę języka podpowiedzi głosowych oraz języka wydawania poleceń
głosowych.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Język.

3.

Zmień ustawienie w polu Wybieranie głosowe.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Powiązane informacje

Mój smartfon nie rozpoznaje imion i nazwisk ani numerów w poleceniach głosowych,

96