BlackBerry 9720 - Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

background image

Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię

Bluetooth

Przed połączeniem z urządzeniem obsługującym Bluetooth musisz najpierw włączyć technologię Bluetooth i sparować z
nim swój smartfon BlackBerry.
Więcej informacji na temat przygotowania urządzenia obsługującego technologię Bluetooth do parowania można znaleźć w
dokumentacji urządzenia Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

Podręcznik użytkownika

Technologia

334

background image

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth > Dodaj nowe urządzenie.

3.

Kliknij urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.

4.

W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:
• Jeżeli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth ma klawiaturę (np. laptop), wpisz wybrane przez siebie hasło

parowania w obu urządzeniach.

• Jeżeli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth nie ma klawiatury (np. bezprzewodowy zestaw

słuchawkowy), w smartfonie BlackBerry wpisz hasło parowania, które znajduje się na urządzeniu Bluetooth lub

jest zawarte w dokumentacji dostarczonej z tym urządzeniem Bluetooth. Hasło jest najczęściej ciągiem cyfr lub

kombinacją liter i cyfr.

Powiązane informacje

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

332

Nie mogę przeprowadzić sparowania z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth,
Nie mogę udostępnić danych kontaktów sparowanemu urządzeniu obsługującemu technologię Bluetooth,

344

Łączenie i odłączanie się od sparowanego urządzenia

obsługującego technologię Bluetooth

Przed rozpoczęciem: Aby można było wykonać tę czynność, obsługa technologii Bluetooth musi być włączona, a smartfon
BlackBerry musi być sparowany z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
Smartfon BlackBerry może próbować automatycznie połączyć się z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, gdy
funkcja połączeń Bluetooth jest włączona, a oba urządzenia znajdują się w zasięgu. Smartfon BlackBerry zwykle pozostaje
połączony ze sparowanym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, np. zestawem samochodowym lub
słuchawkami, do czasu, gdy urządzenia te zostaną rozłączone przez użytkownika.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Zaznacz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.

• Aby połączyć się z urządzeniem obsługującym Bluetooth, naciśnij klawisz

> Połącz. Jeśli jest to konieczne,

sprawdź, czy w oknach dialogowych obu sparowanych urządzeń wyświetlany jest ten sam numer.

• Aby odłączyć się od sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, zaznacz to urządzenie.

Naciśnij klawisz

> Odłącz.

Powiązane informacje

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

332