BlackBerry 9720 - Bluetooth – Informacje

background image

Bluetooth - Informacje

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych pomiędzy smartfonem BlackBerry a innymi

urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, np. samochodowym zestawem głośnomówiącym czy słuchawkami

bezprzewodowymi.
Przed podłączeniem smartfonu BlackBerry do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth Bluetooth należy włączyć

technologię Bluetooth w obu urządzeniach, a następnie je sparować. Połączenie urządzeń umożliwia nawiązanie relacji

pomiędzy nimi. Z reguły tę czynność wystarczy wykonać jeden raz.
Po sparowaniu urządzenia obsługujące technologię Bluetooth i smartfon BlackBerry mogą się komunikować (typowy

zasięg wynosi około 10 metrów). Aby zapewnić najbardziej efektywną komunikację, smartfon BlackBerry i urządzenie

obsługujące technologię Bluetooth powinny znajdować się w bliskiej odległości. Na przykład, jeśli smartfon BlackBerry

znajduje się po prawej stronie ciała użytkownika, zestaw słuchawkowy obsługujący technologię Bluetooth należy nosić w

prawym uchu.
Jeśli technologia Bluetooth została włączona lub smartfon BlackBerry został połączony z innym urządzeniem obsługującym

technologię Bluetooth, w górnej części ekranu głównego zostaną wyświetlone wskaźniki stanu Bluetooth.