BlackBerry 9720 - Włączanie trybu aparatu słuchowego

background image

Włączanie trybu aparatu słuchowego

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz .

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Tryb aparatu słuchowego.

3.

Zmień zawartość pola Włączony tryb na Cewka indukcyjna.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W górnej części ekranu głównego pojawi się wskaźnik cewki indukcyjnej H-T.

Powiązane informacje

Tryb aparatu słuchowego — informacje,

81