BlackBerry 9720 - Klasyfikacja wiadomości — informacje

background image

Klasyfikacja wiadomości — informacje

Jeżeli smartfon BlackBerry jest powiązany z kontem e-mail korzystającym z programu BlackBerry Enterprise Server, który

obsługuje tę funkcję, a ponadto administrator włączy funkcję klasyfikacji wiadomości, program BlackBerry Enterprise

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

132

background image

Server zastosuje minimalne zabezpieczenia dla każdej wiadomości, którą utworzysz, prześlesz dalej, lub na którą

odpowiesz, zależnie od przypisanej jej klasyfikacji. Dostępne klasyfikacje wiadomości określa administrator.
W przypadku otrzymania wiadomości objętej klasyfikacją możesz przejrzeć skrót klasyfikacji w polu tematu lub cały opis

klasyfikacji w treści wiadomości. Możesz również przeglądać skrót i pełny opis klasyfikacji wiadomości wysłanej w folderze

Wysłane.