BlackBerry 9720 - Wyłączanie monitu, który pojawia się przed skróceniem wiadomości chronionej za pomocą protokołu S/MIME lub PGP

background image

Wyłączanie monitu, który pojawia się przed skróceniem wiadomości

chronionej za pomocą protokołu S/MIME lub PGP

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.

3.

W sekcji Ogólne zmień ustawienie pola Tryb skracania na Wyślij mimo to lub Więcej wszystkich i wyślij.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie uruchomić monit, w polu Tryb skracania wiadomości ustaw opcję Pytaj użytkownika.