BlackBerry 9720 - Dodawanie certyfikatu lub klucza PGP z wiadomości

background image

Dodawanie certyfikatu lub klucza PGP z wiadomości

Użytkownicy zarejestrowani na serwerze PGP Universal Server nie mogą dodawać kluczy PGP z wiadomości.

1.

W wiadomości zaznacz wskaźnik podpisu elektronicznego.

2.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zaimportować certyfikat lub klucz PGP, kliknij opcję Importuj certyfikat lub Importuj klucz PGP.
• Aby zaimportować i zaufać certyfikatowi lub kluczowi PGP, kliknij opcję Zaufaj certyfikatowi lub Zaufaj kluczowi

PGP.