BlackBerry 9720 - Automatyczne sprawdzanie stanu certyfikatu uwierzytelniającego

background image

Automatyczne sprawdzanie stanu certyfikatu uwierzytelniającego

Przed rozpoczęciem: Aby wykonać tę czynność, należy używać karty inteligentnej i hasła do odblokowania smartfonu
BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Hasło.

3.

W razie potrzeby zmień wartość pola Uwierzytelnianie użytkownika na Karta inteligentna.

4.

Zmień ustawienie w polu Sprawdzanie stanu certyfikatu.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli smartfon sprawdzi stan certyfikatu uwierzytelniającego i okaże się, że został on odwołany lub wygasł, zostanie
zablokowany.