BlackBerry 9720 - Wyłączanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w magazynie kluczy

background image

Wyłączanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych i przywracania

danych w magazynie kluczy

Domyślnie tworzone są kopie zapasowe elementów w magazynie kluczy w smartfonie BlackBerry lub są one przywracane,
gdy tworzone są kopie zapasowe lub przywracane są dane smartfonu. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie chcesz
tworzyć kopii zapasowej klucza prywatnego w komputerze ani przywracać go z komputera, wyłącz automatycznie
tworzenie kopii i przywracanie danych magazynu kluczy.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowej/przywracanie magazynu kluczy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych magazynu kluczy, zaznacz pole wyboru
Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowej/przywracanie magazynu kluczy.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

397