Ajutor BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Publicat: 2013-08-13

SWD-20130813103956367

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă...........................................................................................................................................10

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone...............................................................................................................10
Subiecte populare........................................................................................................................................30
Sfaturi utilizate frecvent............................................................................................................................... 34
Depanare obişnuită......................................................................................................................................43

Sfaturi şi scurtături.......................................................................................................................................49

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor.....................................................................................................................49
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ....................................................................................................50
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor........................................................................................................................... 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii......................................... 52
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone...................................53
Sfaturi: Actualizarea software-ului................................................................................................................ 54
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor................................................................................................ 55
Sfaturi: Administrarea indicatorilor .............................................................................................................. 55
Scurtături: Telefon....................................................................................................................................... 56
Scurtături: Mesaje........................................................................................................................................57
Scurtături: fişiere şi ataşamente................................................................................................................... 58
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică.......................................................................................59
Scurtături: Media......................................................................................................................................... 60
Scurtături: Browser...................................................................................................................................... 61
Scurtături: Căutare...................................................................................................................................... 63
Scurtături: Calendar.....................................................................................................................................63
Depanare: Scurtături....................................................................................................................................64

Telefon........................................................................................................................................................ 65

Cum se realizează: Telefon...........................................................................................................................65
Sfaturi: Telefon............................................................................................................................................ 85
Personalizare: Telefon..................................................................................................................................86
Depanare: Telefon....................................................................................................................................... 90

background image

Comenzile vocale.........................................................................................................................................94

Cum se realizează: Comenzi vocale.............................................................................................................. 94
Depanare: Comenzi vocale...........................................................................................................................96

Mesajele......................................................................................................................................................98

Iniţiere: Aplicaţia de mesaje......................................................................................................................... 98
Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje........................................................................................................ 99
Sfaturi: Aplicaţia de mesaje........................................................................................................................137
Personalizare: Aplicaţia de mesaje............................................................................................................. 139
Depanare: Aplicaţia de mesaje...................................................................................................................144

Fişiere şi ataşamente................................................................................................................................. 150

Cum se realizează: Fişiere ......................................................................................................................... 150
Sfaturi: Fişiere ...........................................................................................................................................157
Depanare: Fişiere ......................................................................................................................................158

Media........................................................................................................................................................159

Iniţiere: Media........................................................................................................................................... 159
Cum se realizează: Media...........................................................................................................................161
Sfaturi: Media............................................................................................................................................ 180
Depanare: Media....................................................................................................................................... 181

Tonuri de apel, sunete şi alerte...................................................................................................................185

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte..................................................................................... 185
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte..................................................................................................190

Browser.....................................................................................................................................................191

Cum se realizează: Browser........................................................................................................................191
Sfaturi: Browser......................................................................................................................................... 205
Personalizare: Browser.............................................................................................................................. 206
Depanare: Browser.................................................................................................................................... 207

Calendar....................................................................................................................................................209

Iniţiere: Calendar....................................................................................................................................... 209

background image

Cum se realizează: Calendar...................................................................................................................... 210
Sfaturi: Calendar........................................................................................................................................220
Personalizare: Calendar............................................................................................................................. 221
Depanare: Calendar...................................................................................................................................222

Contacte....................................................................................................................................................224

Iniţiere: Contacte....................................................................................................................................... 224
Cum se realizează: Contacte...................................................................................................................... 227
Personalizare: Contacte............................................................................................................................. 237
Depanare: Contacte...................................................................................................................................239

Ceas..........................................................................................................................................................241

Iniţiere: Ceas............................................................................................................................................. 241
Cum se realizează: Ceas.............................................................................................................................242
Personalizare: Ceas................................................................................................................................... 245
Depanare: Ceas......................................................................................................................................... 246

Sarcini şi mementouri................................................................................................................................ 248

Crearea unei sarcini sau a unui memento................................................................................................... 248
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento............................................................................................... 248
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento........................................................................248
Modificarea stării unei sarcini.....................................................................................................................249
Ascunderea sarcinilor finalizate..................................................................................................................249
Afişarea sarcinilor în calendar.................................................................................................................... 249
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor................................................................................................ 249
Despre categorii........................................................................................................................................ 251
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento......................................................................252
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri....................................................................... 252
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele........................................................................ 252

Introducerea textului..................................................................................................................................254

Cum se realizează: Introducere text............................................................................................................254
Sfaturi: Introducere text............................................................................................................................. 261
Personalizare: Introducere text...................................................................................................................262
Depanare: Introducere text........................................................................................................................ 264

background image

Tastatură...................................................................................................................................................265

Cum se realizează: Tastatură..................................................................................................................... 265

Limbă........................................................................................................................................................ 268

Cum se realizează: Limbă...........................................................................................................................268
Depanare: Limbă....................................................................................................................................... 270

Afişare ecran............................................................................................................................................. 271

Cum se realizează: Afişare ecran................................................................................................................271
Personalizare: Afişare ecran.......................................................................................................................276
Depanare: Afişare ecran............................................................................................................................ 278

Tehnologia GPS......................................................................................................................................... 279

Iniţiere: Tehnologia GPS.............................................................................................................................279
Cum se realizează: Tehnologia GPS............................................................................................................279
Depanare: Tehnologia GPS........................................................................................................................ 281

Hărţi..........................................................................................................................................................282

Cum se realizează: Hărţi............................................................................................................................ 282
Sfaturi: Hărţi.............................................................................................................................................. 286
Personalizare: Hărţi................................................................................................................................... 287
Depanare: Hărţi......................................................................................................................................... 288

Aplicaţii..................................................................................................................................................... 290

Iniţiere: Aplicaţii.........................................................................................................................................290
Cum se realizează: Aplicaţii........................................................................................................................291
Sfaturi: Aplicaţii......................................................................................................................................... 294
Depanare: Aplicaţii.................................................................................................................................... 295

BlackBerry ID ............................................................................................................................................299

Cum se realizează: BlackBerry ID .............................................................................................................. 299
Sfaturi: BlackBerry ID ................................................................................................................................300
Întrebări frecvente: BlackBerry ID ............................................................................................................. 300

background image

BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 302

Cum se realizează: BlackBerry Device Software..........................................................................................302
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 304

Gestionarea conexiunilor............................................................................................................................306

Reţeaua mobilă .........................................................................................................................................306
Tehnologie Wi-Fi ....................................................................................................................................... 315

Modul hotspot mobil.................................................................................................................................. 328

Iniţiere: Mod hotspot mobil.........................................................................................................................328
Cum se realizează: Mod hotspot mobil........................................................................................................329
Depanare: Mod hotspot mobil.................................................................................................................... 332

Tehnologie Bluetooth ................................................................................................................................ 334

Iniţiere: Tehnologia Bluetooth ....................................................................................................................334
Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth ...................................................................................................336
Depanare: Tehnologia Bluetooth ............................................................................................................... 344

Serverul media...........................................................................................................................................348

Cum se realizează: Server media................................................................................................................348

Accesorii inteligente.................................................................................................................................. 350

Despre aplicaţia Accesorii inteligente.........................................................................................................350
Configurarea staţiilor noi............................................................................................................................ 350
Schimbarea profilului unei staţii................................................................................................................. 350
Ştergerea profilurilor de staţie salvate.........................................................................................................351

Alimentare şi baterie..................................................................................................................................352

Iniţiere: Alimentare şi baterie..................................................................................................................... 352
Cum se realizează: Alimentare şi baterie.....................................................................................................352
Sfaturi: Alimentare şi baterie...................................................................................................................... 357
Depanare: Alimentare şi baterie................................................................................................................. 358

Spaţiul de stocare şi cardurile media.......................................................................................................... 359

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media.............................................................................359

background image

Sfaturi: spaţiul de stocare şi cardurile media...............................................................................................366
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media......................................................................................... 368

Căutare..................................................................................................................................................... 370

Cum se realizează: Căutare........................................................................................................................370
Sfaturi: Căutare..........................................................................................................................................374
Depanare: Căutare.....................................................................................................................................375

Securitate..................................................................................................................................................376

Iniţiere: Securitate..................................................................................................................................... 376
Cum se realizează: Securitate.................................................................................................................... 379
Sfaturi: Securitate......................................................................................................................................410
Depanare: Securitate.................................................................................................................................412

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare.................................................................................... 414

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare................................................414
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii .................................................................. 414
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare............................................................ 415
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 415
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare...................................................................................... 416

Sincronizare.............................................................................................................................................. 417

Cum se realizează: Sincronizare................................................................................................................. 417
Depanare: Sincronizare..............................................................................................................................420

Opţiuni de accesibilitate.............................................................................................................................422

Iniţiere: Accesibilitate................................................................................................................................ 422
Cum se realizează: Accesibilitate............................................................................................................... 422

Calculator..................................................................................................................................................428

Utilizarea calculatorului .............................................................................................................................428
Conversia unei unităţi de măsură................................................................................................................428

Glosar........................................................................................................................................................429

background image

Notificare legală ........................................................................................................................................431