BlackBerry 9720 - Setarea unei alarme în calendar

background image

Setarea unei alarme în calendar

Puteţi seta declanşarea unei alarme în calendar în zile şi la ore programate. Programarea alarmelor în calendar nu modifică
alarma obişnuită din aplicaţia Ceas. Deoarece setările pentru tonul de alarmă sunt partajate de alarmele din aplicaţia
Calendar şi din aplicaţia Ceas, modificările setărilor pentru tonul de alarmă vor afecta alarmele din ambele aplicaţii.

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.

2.

Apăsaţi tasta

> Alarmă nouă.

3.

Introduceţi informaţiile despre alarmă.

4.

Dacă doriţi ca alarma să se repete, modificaţi câmpul Recurenţă.

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.