BlackBerry 9720 - Vizualizarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj

background image

Vizualizarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui

mesaj

1.

În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.

2.

Apăsaţi tasta

> Vizualizare certificat expeditor sau Vizualizare certificat criptare.