BlackBerry 9720 - Setarea permisiunilor pentru o aplicaţie a unei terţe părţi

background image

Setarea permisiunilor pentru o aplicaţie a unei terţe părţi

Notă: Modificarea permisiunilor pentru aplicaţiile de la terţe părţi poate afecta semnificativ funcţionarea aplicaţiilor pe
telefonul smartphone BlackBerry. Pentru mai multe informaţii privind modul în care schimbarea acestor permisiuni poate
afecta funcţionarea aplicaţiilor din telefonul smartphone, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.

• Pentru a seta permisiunile pentru o anumită aplicaţie a unei terţe părţi, evidenţiaţi aplicaţia. Apăsaţi tasta

> Editare permisiuni.

• Pentru a seta permisiunile pentru toate aplicaţiile de la terţe părţi, apăsaţi tasta

> Editare permisiuni

implicite.

3.

În secţiunea Conexiuni, Interacţiuni sau Date utilizator, apăsaţi tasta

> Extindere.

4.

Modificaţi câmpurile pentru permisiuni.

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii corelate

Permisiunile de interacţiune pentru aplicaţiile de la terţe părţi,

409

Permisiunile de accesare a datelor pentru aplicaţiile de la terţe părţi,

410