BlackBerry 9720 - Schimbarea momentului în care telefonul smartphone se blochează automat cu o parolă

background image

Schimbarea momentului în care telefonul smartphone se blochează

automat cu o parolă

Înainte de a începe:
În funcţie de opţiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteţi efectua această sarcină. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă setaţi o parolă pentru telefonul smartphone BlackBerry, vă puteţi seta telefonul smartphone să se blocheze automat
după o anumită perioadă de timp sau atunci când introduceţi telefonul smartphone într-un toc.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
• Pentru a modifica intervalul de timp scurs înainte ca telefonul dvs. să se blocheze automat, schimbaţi câmpul

Blocare după.

• Pentru a vă bloca telefonul smartphone atunci când îl introduceţi într-un toc, bifaţi caseta de validare Blocare

dispozitiv portabil în toc.

3.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii corelate

Activarea sau dezactivarea apelului din ecranul blocat,

80