BlackBerry 9720 - Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại thông minh đang sạc

background image

Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện

thoại thông minh đang sạc

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.

2.

Bấm phím

> Tùy chọn.

3.

Thay đổi trường Khi sạc.

4.

Bấm phím

> Lưu.