BlackBerry 9720 - Ghi ghi chú thoại

background image

Ghi ghi chú thoại

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Máy ghi âm ghi chú thoại.

2.

Nhấp biểu tượng

.

Hướng dẫn sử dụng

Đa phương tiện

175

background image

3.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để tạm dừng ghi, hãy nhấp vào biểu tượng . Để tiếp tục ghi lại, hãy nhấp vào biểu tượng

.

• Để dừng ghi, hãy nhấp vào biểu tượng . Nhấp biểu tượng

.

Ghi chú: Khi bạn dừng ghi một ghi chú thoại, ghi chú thoại sẽ được lưu tự động.