BlackBerry 9720 - Bật hoặc tắt tính năng tự động lấy nét

background image

Bật hoặc tắt tính năng tự động lấy nét

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tiện > biểu tượng Máy quay phim.

2.

Bấm phím

.

3.

Chọn hoặc bỏ tùy chọn Tự động lấy nét.